Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče

Virtuální knihovna Náhradní rodinné péče vznikla v rámci logo-virtualni-knihovnaprojektu Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu, který je realizován Nadačním fondem J&T. Knihovna slouží jako virtuální uložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků či metodik z oblasti náhradní rodinné péče. Knihovna je strukturovaná do čtyř základních oblastí: Dítě, Náhradní rodina, Profesionál, Systém. Tyto oblasti následně usnadní vyhledávaní v knihovně.

Více informací KNIHOVNA NRP

Naše knihovna:

Seznam knih si můžete vyžádat u vašeho klíčového pracovníka, či přímo a to, v kontaktním místě Karlovy Vary, na adrese Závodu Míru 122, Karlovy Vary, 360 17.

Díky čtení literatury, kterou poskytuje naše odborná knihovna, si můžete zvýšit své znalosti. Případné informace získané samostudiem je možno následně prodiskutovat s vaším doprovázejícím pracovníkem.

Seznam knih k zapůjčení – téma: náhradní rodinná péče

BOUČKOVÁ T. Rok kohouta. Praha: Odeon, 2008 *
Autobiograficky laděný román Terezy Boučkové Rok kohouta je drásavě upřímná výpověď ženy, které se rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat dohromady.

BOWLBY J. Odloučení Kritické období vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012 *
Druhý svazek z autorovo trilogie „Attachment and Moss“ (Vazba a ztráta). Zabývá se především separační úzkostí – obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením či ohrožení vazby s rodiči.

BRISCH K.H. Poruchy vztahové vazby. Praha: Portál, 2011

BUBLEOVÁ V. a kol. Adopce.com Průvodce náhradní rodinnou péčí. Praha: Spolu dětem o.p.s., 2010

FRANTÍKOVÁ J. Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: o.s. Rozum a cit, 2008

GABRIEL Z., NOVÁK T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008 *
Problematika náhradní rodinné péče. Čeho je třeba se vyvarovat, na co si dát pozor, co neopomenout.

GLASS C. Rozbitá. Praha: Portál, 2011*
Jodie patří mezi děti, které jejich rodina zneužívá a zanedbává. Úřady tuto osmiletou dívenku odebraly rodičům a hledaly pro ni náhradní rodinu. Příběh začíná ve chvíli, kdy se po čtyřech měsících náhradní péče Jodie ocitne ve své páté pěstounské rodině.

JANÁKOVÁ L. Dary se přece nevrací. Praha: Triton, 2007 *
Rodiny vznikají různým způsobem – tahle se prostě našla. Kniha je nejen o vzniku jedné atypické rodiny, ale také o radostech a úskalích pěstounské péče z pohledu ženy, která se netradičním způsobem stala pěstounkou a opatrovnicí dvou starších děvčat.

JANÁKOVÁ L. Sama bych se v nebi bála. Praha: Triton, 2012 *
Volné pokračování knihy Dary se přece nevracejí je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti letech. Eliška byla od začátku dítětem se zvláštními projevy a trvalo dlouho, než jí byla stanovena diagnóza Aspergerův syndrom.

KLIMEŠ J. Budování identity dítěte. Praha: o.s. Rozum a cit, 2008*

KOLEKTIV AUTORŮ. Pěstouni mají právo na služby. Praha: Rozum a cit, o.s. *
Praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči.

KOVAŘÍK J. a kol. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004

MATĚJČEK Z. A kol. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999

MATĚJČEK Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994

MATĚJČEK Z. A kol. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002

PROŠKOVÁ D. Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství. Praha: NLN, 2012*
Příběhy ze života a objevování toho, co je a není důležité. Kniha o jedné pěstounské rodině, skrz kterou se dozvíte spoustu věcí i o sobě, vlastních kořenech, vztahu k lidem a míře vlastní tolerance.

PURVIS K. B, a kol. Dítě v nové rodině, Praha: Grada, 2013

SCHOOLEROVÁ J. E. Adopce vztah založený na slibu. Praha: Návrat domů, 2002 *
Užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Kniha pomůže nalézt odpovědi na otázky, které je třeba si položit před zamýšlenou adopcí či pěstounskou péčí. Popíše deset rozhodujících faktorů úspěšné náhradní rodiny a povzbudí vás ve vašem rozhodování.

SOUKUPOVÁ H. Prožívat několik životů-Deset let v osudech pěstounských rodin. České Budějovice: Společnost otevřená rodina, 2008 *
Autentická svědectví z pěstounských rodin, zachycená v této knize v časovém rozmezí deseti let, jsou pokusem o nezkreslený pohled na pěstounskou péči, její potřebnost a smysl, ale i na úskalí, která s sebou přináší.

ŠKOVIERA A. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007 *
Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech

ŠKOVIERA A., MURINOVÁ Ľ., Rodina a problémové dieťa v terapeuticko-výchovnej starostlivosti. Bratislava: FICE-Národná sekcia v SR, 2012

VANČÁKOVÁ M. Romské dítě v náhradní rodině. Praha: o.s. Rozum a cit, 2008*

VRTBOVSKÁ P. O ztraceném dítěti § cestě do bezpečí. Sdružení SCAN, 2010 *
Multidisciplinární pohled na jednu ze základních lidských potřeb – attachment, poruchy attachmentu a léčení.

ZEZULOVÁ D. Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Olomouc: V.U.G., 2006 *
Zkušená pěstounka vypráví o osudech své rodiny, o těžkostech života i lehkosti bytí v pěstounské péči. Příběhy plné radostí a strastí o tom, že nic není jednoduché. Ale také o tom, že nic není tak složité, aby to nemohlo mít dobrý konec. Kniha pro všechny, kteří uvažují o náhradní rodinné péči, i pro ty, co touží po silném příběhu.

ZEZULOVÁ D. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012 *
Každé dítě potřebuje, aby ho někdo miloval a aby někam patřilo. Kniha je určena rodičům, kteří přijali dítě do adopce nebo do pěstounské péče a také učitelům, sociálním pracovníkům či psychologům, kteří s takovými rodinami přicházejí do kontaktu.

Knihy označené * si můžete zapůjčit v poradně Náhradním rodinám, o.p.s., Závodu míru 122, Karlovy Vary každou středu od 15 do 17hod. tel .606 112 023

 


 

SEZNAM KNIH
Rádce pro rodiče a vychovatele


1)     VYTVÁŘENÍ KNIHY ŽIVOTA, Tony Ryan, Rodger Walker. Natama, 2006 (a, b)
Praktický rádce – pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti. Kniha podrobně vysvětluje význam všech událostí v životě dítěte, včetně těch těžkých, jakým je zkušenost odchodu od vlastních rodičů.

2)     PROBLÉMY S UČENÍM A CHOVÁNÍM U VAŠEHO DÍTĚTE, Sedláčková Simona, Keblová Alena, Hošková Kateřina. Drop 2013 (a, b, c)
Metodika pro rodiče a pěstouny, kteří si kladou otázku, jak bude prospívat dítě u kterého se obáváme  poruch školních dovedností, nebo poruch chování. Případně zde najdete doporučení, kam je možné se obrátit.

3)     CO DĚLAT, ABY SE VAŠE DĚTI SPRÁVNĚ CHOVALY, Sal Severe. Portál, 2007
Unavuje vás říkat dětem všechno čtyřikrát? Rozčilují vás zvyky vašich dětí? Tráví vaše děti hodiny před televizí? Jak se chovat, když děti zlobí. Praktický rádce pro rodiče a vychovatele.

4)     JAK ROZVÍJET NADÁNÍ VAŠICH DĚTÍ, James R. campbell, Portál, 2001
Kniha je určena rodičům a vychovatelům, kterým záleží na tom, aby jejich děti rozvinuly a uplatnily své nadání.

5)     NEKLIDNÉ DÍTĚ, Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová, Portál, 1994
V knize se autorky snaží proniknout ke kořenům neklidného chování u dětí.

6)     BEZPEČNÁ VAZBA MEZI NÁHRADNÍMI RODIČI A DÍTĚTEM, Kate Cairns, Portál 2013
Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jenom jeho, může trpět řadou problémů. Nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neumí si uvědomit smysluplnost své existence. Autorka vysvětluje základní pojmy: bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost a nabízí strategie, jež mohou pomoci překonat toto počáteční trauma.

7)     KAŽDODENNÍ PROBLÉMY V MATEŘSKÉ ŠKOLE, Hans Herbert Diessler, Portál, 1994
Autor popisuje na základě svých dlouholetých zkušeností všední den v MŠ. Výchova dětí od 3 do 8 let.

8)     NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ, Alan Train, Portál, 2001 (a, b)
Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. Vychovatelé a rodiče dětí, které vytrvale“ zlobí“ nebo se chovají nezvykle, často předpokládají, že chyba je někde ve způsobu výchovy.

9)     JAK SE ŽIJE DĚTEM S POSTIŽENÍM, Helena Chvátalová, Portál, 2001
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Zrakové postižení, postižení sluchu, Downový syndrom, svalová atrofilie, děti s DMO.

10) DENÍK MÉHO SYNA, Eva Frančeová, Taurus
Informace pro všechny pečující o osoby s mentálním postižením.

11) PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ V NRP, Zbyněk Gabriel, Tomáš Novák, Grada 2008
Problematika náhradní rodinné péče.

12)  JAK SE STÁT NESNESITELNÝM, Otmar Chadim

13) PEVNÉ OBJETÍ, Jiřina Prekopová, Portál 2009
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku. Je při ní třeba vyjádřit vzájemné city. Nové metody a postupy v terapeutické pryxi. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče.

14) MÁTE NEKLIDNÉ DÍTĚ?, Nesia Laniado, Portál
Z čeho pramení neklid dítěte, test typu chování, vstávání, usínání a jiné obtížné situace.

15) POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, Renate niesel, Wilfried Griebel, Portál, 2005
Vstup dítěte do MŠ klade na rodiče, ale především na dítě náročné požadavky. Musí si v novém prostředí najít svou identitu, vytvářet nové vztahy a učit se být ve skupině dětí.

16) PEČUJEME O NERVOVĚ NEMOCNÉ DÍTĚ, Prof.Mudr.Miloš Lehovský, Praha, 1988
Účelem této publikace je seznámit čtenáře s problematikou péče o chronicky nervově nemocné dítě, které představuje velkou psychickou i sociální zátěž rodiny.

17) ČÍTANKA PRO RODIČE, Natama 2012
Zajímavé čtení s mnoha praktickými radami o tom, jak pečovat o děti, které na začátku života prožily těžké časy.

18) DÍTĚ V NOVÉ RODINĚ, Karin B. Purvis, David R Cross, Wendy Lyons Sunshine,Grada 2013
Pro rodiče, kteří si do své péče vzali děti z jiných zemí a odlišných kultur, z rodin, které se potýkají s problémy, se zvláštními výchovnými nebo emočními potřebami.

19) RODIČE A DĚTI, Zdeněk Matějček, 1986
Doc. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. je znám široké veřejnosti svými názory na praktické otázky výchovy dětí. Kniha je určená mladým rodičům, ale i prarodičům, vychovatelům a pedagogům.

20) SEXUÁLNÍ VÝCHOVA, Lenka Šilerová, Grada 2003
Rádce pro rodiče jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě.

21) ŽIVOT VENKU, Občanské sdružení Děti našeho světa, Praha 2005
Příběhy mladých lidí z dětských domovů.

22) SOUROZENECKÉ KONSTELACE. Kevin Leman, Portál 2008
Že jste se narodili jako první, druzí, či další nebo že jste vyrůstali jako jedináček, ovlivnilo to, jakým člověkem jste se stali. Kniha ukazuje, jaký vliv mají sourozenecké konstelace na osobnost člověka, volbu partnera a povolání.

23) PĚSTOUNSKÁ PÉČE A ADOPCE, Dagmar Zezulová, Portál 2012 (a, b)
Kniha se zabývá motivací náhradních rodičů, vysvětluje rozdíly mezi adopcí a pěstounskou péčí a zmiňuje se o hostitelské péči.

24) KAŽDÝ ZAČÁTEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE JE TĚŽKÝ,  Bettina Haefele, Portál 1993
Pomoc pro rodiče a vychovatele. Vstup do MŠ přináší problémy nejen pro dítě, ale také pro rodiče.

25) ŠKOLA BEZ TAJEMSTVÍ, Jana Rymešová, Miloslava Žáková, Praha 1993
Aneb co by rodiče měli vědět o škole. Knížka je určena především rodičům žáků základní školy.

26) RADOSTI A STRASTI PRARODIČŮ, ANEB KDYŽ MÁME VNOUČATA, Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych, Grada 1997
Téma knihy se dotýká nás všech. Všichni máme nebo jsme měli prarodiče nebo se jimi stáváme.

27) ZVYKÁME SI JEDEN NA DRUHÝHO, Středisko NRP 2012
Aneb nová rodina v procesu adaptace. Kniha dává inspirující návod, jak dobře nastavit společné vztahy v nově vznikající rodině.

28) DÍTĚ A MLÁDEŽ V NÁHRADNÍ PÉČI, SOS dětské vesničky 2010
Mladí lidé budou vyprávět příběhy dětí, kteří vyrostli v náhradní rodinné péči.

29) Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli, Irena Sobotková, Veronika Očenášková, Olomouc 2013
Publikace přináší komplexní pohled na téma pěstounská péče. Vychází z rozsáhlého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči a zvládání dospělých rolí u 50 osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči.

30) KRIZOVÉ SITUACE V RODINĚ, Barbara Colorosová, Ikar 2008
Jak řešit vážné problémy s ohledem na děti. Jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod a traumata adopce.

31) NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT, Isabelle Nazare – Aga, Portál 1999
Různé typy manipulativního chování, jak poznat manipulaci, jak se manipulaci ubránit. Příběhy ze života a ukázky dialogů

Knihy pedagogické, psychologické, sociální

SP1) PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NRP, Marie Vágnerová, Středisko NRP 2012(a, b,c,d,)
Publikace se zabývá problematikou náhradní rodinné péče z pohledu rodičů i dětí.

SP2) PRŮVODCE MEZILIDSKOU KOMUNIKACÍ, Ivo Plaňava, Grada 2005
Tato netradiční učebnice nabízí přehled komunikačních přístupů, technik a dovedností, ale také poruch komunikace.

SP3) MULTIKULTURNÍ DIVERZITA A SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 2009
Výsledky analýzy, kterou provedla Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání na téma speciální vzdělávání a imigrace.

SP4) RANÁ PÉČE- POKROK A VÝVOJ 2005 – 2010
Výsledky analýzy, kterou provedla Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání v oblasti rané péče.

SP5) VAZBA, John Bowlby, Portál 2010
První svazek z autorovy trilogie „Attachment and Moss“ (Vazba a ztráta). Zabývá se především teorii kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem.

SP6) ODLOUČENÍ, John Bowlby, Portál 2012
Druhý svazek z autorovy trilogie „Attachment and Moss“ (Vazba a ztráta). Zabývá se především separační úzkostí – obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením či ohrožení vazby s rodiči.

SP7) ZTRÁTA, John Bowlby, Portál 2013
Třetí díl se týká problémů žalu a zármutku a obraných procesů, jež se mohou objevit jako důsledek úzkosti a ztráty.

SP8) SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE RODIN, Eva Zakouřilová, Portál 2014
Kniha je určena všem, jejichž práce v sobě zahrnuje potřebu sociální diagnostiky při kontaktu s lidmi.

SP9) PSYCHOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE, Marie Vágnerová, Portál 1999
Úvod do obecné psychopatologie, vliv somatické nemoci a postižení na psychiku člověka, hlavní skupiny duševního onemocnění.

SP10) DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA, Josef kraus, Grada 2005
Kniha, která se zaměřila na dětskou mozkovou obrnu.

SP11) METODY A ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE, Oldřich Matoušek, Portál 2003
Učebnice představuje nejdůležitější metody systému sociálních služeb.

SP12) PSYCHIATRIE, Eva Malá, Pavel Pavlovský, Portál 2002
Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese.

SP13) ČÁRY KLIKYHÁKY, PAŃÁCI A AUTA, Jaromír Uždil, Portál 2002
Výtvarný projev a psychický vývoj dítěte.

SP14) SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH, Peter Hawkins, Robin Shohet,
Portál 2004

SP15) PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Olga Zelinková, Portál 2001
Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci.

SP16) ALTERNATIVNÍ ŠKOLY A INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, Jan Průcha, Portál 2001
Kniha přináší základní informace o známějších typech alternativních škol, zájmena poznatky o jejich kladech a záporech.

SP17) RODINA A DÍTĚ, Veřejný ochránce práv, ombudsman, 2007
Publikace seznamuje veřejnost s poznatky právních stanovisek veřejného ochránce práv.

SP18) ÚVOD DO ETOPEDIE, Věra Vojtková, Brno 2008
Texty k distančnímu vzdělávání.

SP19) SOMATOPEDICKÉ ASPEKTY, Marie Vítková, Brno 2006

SP20) OFTOLMOPEDIE, Petra Hamaldová a spol. Brno 2007
Texty k distančnímu vzdělávání.

SP21) TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ SE SYNDROMEM ZEVRŽENÍ RODIČE, Richard A.Gardner, Triton 2010
Cílem této knihy je nabídnout terapeutům postupy přispívající k obnově narušeného vztahu. Tato kniha je určena terapeutům, nikoli rodičům.

SP22) KNIHA O RODINĚ, Virginia Satirová
Klasické dílo rodinné terapie. Možnost čerpat nespočet moudrých rad hlubokých postřehů, díky nimž přijdete na to, co je příčinou nepohody a neshod ve vaší rodině. Kniha nabízí laskavé, humorné a příjemné inspirativní čtení.

SP23) PEDAGOGIKA PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, Ludmila Bělinková a kol. 1980

SP24) RODINA A PROBLÉMOVÉ DÍTĚ, Albín Škoviera, Ĺubica Murínová, Bratislava 2012
Kniha je psaná ve slovenštině

SP25) MODERNÍ PSYCHO / HYGIENA, D. Bartko, Praha 1980

SP26) DÍTĚ A RODINA, Zdeněk Matějček, SPN 1992

SP27) LOGOPEDICKÁ PREVENCE, Dana Kutálková, Portál 1996
Publikace se zabývá problematikou dětské řeči v celé její šíři. Autorka ilustruje svůj výklad konkrétními příklady ze své klinické praxe.

SP28) SOCIOLOGIE RODINY, Ivo Možný, Praha 2002
Kniha přináší přehled o stavu a vývoji sociologických teorií rodiny. Kniha je určena studentům sociálních věd jako uvedení do oboru.

SP29) JAK SI LIDÉ HRAJÍ, Eric Berne, Portál 2011

SP30) ASERTIVITA, PhDr. Miroslav Pospíšil, 1996
Ucelený soubor asertivních technik pro všechny normální lidi. Asertivita je jednou z možností jak se domluvit s druhými lidmi.

SP31) KOKTAVOST V KAZUISTIKÁCH, Kolektiv autorů, Grada 2008

SP32) SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ PRO PRAXI, Terezie Pemová, Radek Ptáček, Grada 2012
Publikace představuje vybraná aktuální témata v této oblasti. Problematika rodiny jako klienta sociálních služeb.

SP33) POSTIŽENÝ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI, Boris Titzl, Praha 2000

SP34) HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ PRÁVA A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ, Margerita Vysokajová, Universita Karlova Praha 2000

SP35) ANIMOTERAPIE ANEB JAK NÁS ZVÍŘATA UMÍ LÉČIT, Zoran Nerandžič,
Albatros 2006
Praktický průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů.

SP36) KOUČOVÁNÍ, John Whitmore, Management press 2009

SP37) MENTÁLNÍ RETARDACE, Iva Švarcová, Portál 2006
Shrnutí základních informací o mentálním postižení a představuje nové trendy v oblasti péče a vzdělávání.

SP38) SÁM SOBĚ PSYCHOLOGEM, Věra Capponi, Tomáš Novák, Grada 1992

SP39) PSYCHOLOGICKÉ ESEJE Z KONCE KARIÉRY, Zdeněk Matějček

SP40) ZDRAVÁ ŠKOLA VČERA A DNES, Jarmila Svobodová, 1998

SP41) ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE VČERA A DNES, Ctibor Nečas, Olomouc 2002
Problematika Romů v minulosti a přítomnosti.

SP42) VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ, Eva Šotolová, Praha 2008

SP43) ŠKOLA PRO VŠECHNY ANEB: INTEGRACE JE KDYŽ…, ZŠ Vsetín 2002
Přehled na školskou integraci dětí na základních školách. Právní úpravy školní integrace i desítky příkladů a zkušeností.

SP44) RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ, Univerzita Karlova Praha 2002

SP45) VYUŽITÍ PSYCHOMOTORIKY VE ŠKOLE, Univerzita Karlova Praha 2004

SP46) DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY NEJMENŠÍCH DĚTÍ A DĚTÍ S HENDIKEPY, Univerzita Karlova Praha 2000

SP47) SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE, Zuzana Hadj Moussová, Univerzita Karlova Praha 2003

SP48) ROLE HRY V KOMENSKÉHO PEDAGOGICKÉ KONCEPCI, Jana Uhlířová, Univerzita Karlova Praha 2003

SP49) METODY PRÁCE S DĚTMI S LMD PŘEDEVŠÍM PRO UČITELE A VYCHOVATELE, Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Praha 2003

SP50) LOGOPEDICKÉ MINIMUM, Alžběta Peutelschmiedová, Pedagogická fakulta 2005

SP51) PODPORA SPECIÁLNÍCH POTŘEB ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM, Vanda Hájková, Univerzita Karlova Praha 2008

SP52) PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, Zuzana Hadj Moussová, Univerzita Karlova Praha 2005

SP53) KRIZE RODINY, Evelyne Sullerotová, Univerzita Karlova Praha 1998

SP54) DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A JEJICH ÚSPĚŠNÝ START VE ŠKOLE, Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Praha 2005

SP55) ZÁKLADY NARATIVNÍ TERAPIE A NARATIVNÍHO KOUČINKU, Václav Strnad, Alžběta Nejedlá, Portál 2014
Narativní systematický přístup jde do hloubky lidské komunikace. Autoři rozvíjejí otevřený dialog vyznačující se úctou k postmoderním teoriím a hravosti. Teoretický výklad doplňují ilustrace z praxe.
SP56) DÍTĚ V OHROŽENÍ, Peter Pothe, 1999
Autor této knihy tlumočí svá setkání s ohroženými dětmi – linka bezpečí
SP57) RODINNÁ TERAPIE A TEORIE JIN – JANGU, Vladislav Chvála, Ludmila Trapková,
Portál 2008

Nápady a tvořivost

H1) VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY, Ursula Barffová, Inge Burkhardtová, Ikar 1995

H2) VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY 2., Ursula Barffová, Inge Burkhardtová, Ikar 1996

H3) LIDOVÉ OBYČEJE A NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE- JARO, Martin Bestajovský

H4) LIDOVÉ OBYČEJE A NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE- LÉTO, Martin Bestajovský

H5) LIDOVÉ OBYČEJE A NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE- PODZIM, Martin Bestajovský

H6) LIDOVÉ OBYČEJE A NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE- ZIMA, Martin Bestajovský

H7) LYŽOVÁNÍ, Jiří Soukup, Olympia 1991
Kniha přibližuje postupy výuky techniky sjíždění na lyžích. Příručka obohatí odbornou přípravu učitelů.

H8) JOGA PRO DĚTI ANEB HRAJEME SI NA ZVÍŘATA, Liberec 1990

H9) VÝTVARNÁ DÍLNA, Anna Šimonová, Portál 2005
Pro děti od 4 do 8 let.

H10) VÝTVARNÉ TECHNIKY PRO DĚTI, Petra Vondráková, Portál 2001
Hry a výtvarné činnosti pro děti od 4 do 9 let.

H11) ŘÍKEJME SI PŘÍSLOVÍ, Petr Kukal, Portál 2005
Náměty pro využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od 4 do 8 let.

H12) RELAXAČNÍ HRY S DĚTMI, Michaline Nadeau, Portál 2003
Pro děti od 4 do 10 let.

H13) UČÍME DĚTI ZPÍVAT, Alena Tichá, portál 2005
Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let.

H14) POHYBOVÉ HRY A HRANÍ, Ferdinand Mazal, Hanex Olomouc 2000
Kniha stručně seznamuje s významem pohybové hry v životě člověka. Nabízí s obměnami přes 300 pohybových her a hraní pro děti, mládež a dospělé všech věkových kategorií.

H15) LYŽOVÁNÍ, Miloš Příbramský, Grada 1999
Základní lyžařská průprava. Kniha vás provede kompletní školou lyžování, od prvních krůčků až k technicky vyspělým prvkům.

H16) HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU, Zdeněk Šimanovský, Portál 2002
Hry uvolňující napětí, k vyjádření emocí, hry pro zlepšení vztahů ve skupině.

H17) SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO CELOU RODINU, Petra Jandová, Grada 2009
Výlety rodičů s dětmi za sportem. Náměty na společné trávení volného času.

H18) HROU PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLU, Tomáš Henek, SNP 1975

H19) AEROBIK S DĚTMI, Hana Toufarová, Hanex Olomouc 2001

H20) UMĚT SI HRÁT, Soňa Pilková, Praha 1985
Náměty na estetickou výchovu

H21) PŘÍRUČKA INSTRUKTORA ZÁŽITKOVÝCH AKCÍ, Radek Pelánek, Portál 2008

H22) HRAJEME SI DOOPRAVDY, Jaroslav Jirásek a spol., 1983

H23) HLASY A HLÁSKY, František Synek, ArchArt 1999
Rozvíjení a výchova řeči z praxe výchovného pedagoga.

H24) CVIČÍME A HRAJEME SI, Hana Dvořáková, Hanex 1995
Publikace věnovaná tělesné výchově předškolních dětí a společnému cvičení rodičů s dětmi.

H25) CVIČTE S DĚTMI, Jana Berdychová, Olympia 1982
Kniha o tělesné výchově nejmladších dětí, vycházející z vědeckých poznatků o růstu a všestranném rozvoji dítěte, určená cvičitelkám, učitelkám i rodičům.

H26) HRY V PŘÍRODĚ, Miloš Zapletal, Leprez 1995
Velká encyklopedie her z celého světa.

H27) HRY NA HŘIŠTI A V TĚLOCVIČNĚ, Miloš Zapletal, Leprez 1997
Velká encyklopedie her z celého světa.
H28) HRY VE MĚSTĚ A NA VSI, Miloš Zapletal, Leprez 1998
Velká encyklopedie her z celého světa.

H29) HRY K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ, Elena Lisá a kol.,
Portál 2010
Publikace obsahuje 32 her pro žáky 1. stupně ZŠ na 5 různých komunikačních témat, která lze vybírat podle potřeby třídy či jiné skupiny dětí.

H30) 100 HER, Elfride Pausewangová, Praha 1992
K rozvoji tvořivosti a předškolním a mladším školním věku.

H31) PRIMA FIGURKY, TOPP 2000
Plastické figurky z barevného papíru.
H32) TVOŘÍME Z KRABIČEK OD VAJÍČEK, TOOP 2003

H33) FIGURKY Z PROUŽKŮ BAREVNÉHO PAPÍRU, TOOP 2001

H34) HUDBA V SOUČASNÉ ŠKOLE, Eva Jenčková, Tandem 2003
Tóny Jara
H35) HUDBA V SOUČASNÉ ŠKOLE, Eva Jenčková, Tandem 2004
Hody, hody, doprovody.
H36) ŘÍKÁME SI S DĚTMI, František Synek, ArchArt 1998
Výchova jazyka a řeči u malých dětí.
H37) NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE, Marie Brahová, Rodomax 2002

H38) PRÁCE S RODIČOVSKÝMI SKUPINAMI V RÁMCI RESPITNĚ – VZDĚLÁVACÍCH POBYTŮ, Alfa Human Service 2012
Vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

H39) PODZIMNÍ DEKORACE, TOOP 2004
Z různých přírodních materiálů.
H40) VÝROBKY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ, TOOP 2001
Prima nápady pro děti.
H41) ČESKÉ VÁNOCE, Ludmila Ladýřová, VANN 1992
Od Martina do Tří králů, povídání pro děti a nejen pro ně.

Příručky

P1) FINANČNÍ RÁDCE PRO PĚSTOUNY, Infor. středisko Mikuláš, o.p.s. 2010
P2) PÉČE A DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ, Triáda 2011
P3) SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ, Adra 2011
P4) DOKUMENTY V OBLASTI OCHRANY PRÁV DĚTÍ, MPSV 2011
P5) OMEZOVÁNÍ POBYTOVÉ PÉČE, MPSV 2011 (a, b)
P6) POMÁHÁME K LEPŠÍ PÉČI, MPSV 2011 (a, b)
P7) MANUÁL K PŘÍPADOVÝM KONFERENCÍM, MPSV 2011 (a, b)

Beletrie

B1) PROŽÍVAT NĚKOLIK ŽIVOTŮ, Hana Soukupová, 2008
Deset let v osudech pěstounských rodin. Autentické svědectví z pěstounských rodin.
B2) TYGŘICE, Torey L. Hayden, Portál 2012
Pokračování knihy spratek (kterou také máme v naší knihovně) Spisovatelka je autorkou řady velmi úspěšných románů, které představují skutečné příběhy z prostředí škol pro děti s poruchami chování.
B3) ZVÍŘE, Torey L. Hayden, Portál 2010
Příběh o klukovi, který promluvil. Spisovatelka je autorkou řady velmi úspěšných románů, které představují skutečné příběhy z prostředí škol pro děti s poruchami chování.
B4) DOMOV JE MÍSTO, ODKUD TĚ NEVYHODÍ, Dagmar Zezulová, 2012
Příběh o tom jak se z jedné běžné české rodiny stala rodina pěstounská.
B5) ROZBITÁ, Cathy Glass,  Portál 2006
Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte
B6) OŽENÁCH A O LÁSCE, Edith Holá, 2014
Příběh o pronájmu dělohy je podán s hlubokou znalostí fungování ženské psychiky. Autorka hledá odpovědi na etické a sociální otázky.
B7) CESTA K MÝM MATKÁM, Edith Holá, 2012
Opravdový příběh ženy, která si celý život přála najít vlastní matku
B8) DĚTI, KTERÉ SE RODÍ V SRDCI, Miloslava Striová, 2013
Příběh adoptivní a pěstounské maminky
B9) DĚTI, KTERÉ SE RODÍ V SRDCI, Miloslava Striová, 2013
-//-
B10) DARY SE PŘECE NEVRACEJÍ, Ludmila Janáková, 2007
Příběh atypické pěstounské rodiny
B11) UKRADENÉ DĚTI, Čorde Čhave, Ilona Ferková, Vydalo Společenství Romů na Moravě
Česko – Romská literatura
B12) SAMA BYCH SE V NEBI BÁLA, Ludmila Janáková, 2012
Příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině
B13) SAMA BYCH SE V NEBI BÁLA, Ludmila Janáková, 2007
-//-

B14) NICKYHO RODINA V ČR, Matěj Mináč, 2012
Příběh záchrany 669 dětí sirem Nicholasem Wintonem. Jeden čin mladého Angličana změnil svět.
B15) NICKYHO RODINA V ČR, Matěj Mináč, 2012
-//-
B16) NICKYHO RODINA, Matěj Mináč, 2011
Největší rodina na světě
B17) NICKYHO RODINA, Matěj Mináč, 2011
-//-
B18) SÍLA SRDCE, Mariane Pearlová, 2003
Skutečný příběh válečného reportéra, kterého popravili teroristi
B19) SLOVA, KTERÁ NEMÁM KOMU VRÁTIT, Tomáš Tajchner, 2011
Báseň
B20) ROK KOHOUTA, Tereza Boučková, Odeon 2008
Autobiografický laděný román je drásavě upřímná výpověď ženy, které se rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat.

Dětská literatura

D1) KOUZELNÉ ČESKÉ POHÁDKY
D2) CO MÁM UMĚT, NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY, Sally Hewittová
D3) POHÁDKOVÁ ČÍTANKA, Marie Tichá, Eduard Petiška
D4) ZÁBAVNÁ CVIČEBNICE PRO PŘEDŠKOLÁKY
D5) OMALOVÁNKY
D6) JAK KLÁRKA POMOHLA VÍLE A VÍLA KLÁRCE, Zdeňka Štrudlarová, 2008
D7) Z POHÁDKY DO POHÁDKY, Jozef Harvan, 2006
D8) VÁNOCE ZLATÉHO PRASÁTKA
D9) JAK JSEM CHODILA DO ŠKOLY, Tera Fabiánová

CD

CD1) NEJMILEJŠÍ POHÁDKY, Pavel Grym
CD2) NEJMILEJŠÍ POHÁDKY 2, Pavel Grym
CD3) DĚTSKÉ PÍSNIČKY
CD4) TŘI VETERÁNI
CD5) MEDVĚDÍ PRÁZDNINY
CD6) MAXI PES FÍK

DVD

DVD1) MACH A ŠEBESTOVÁ
DVD2) ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DVD3) CVIČENÍ PRO DĚTI
DVD4) MODRÝ PTÁK
DVD5) MARCO POLO NÁVRAT DO DO XANADU
DVD6) NICKYHO RODINA V ČR
DVD7) BLUDNÝ KOŘEN 2
DVD8) KARLOVY VARY
DVD9) NICKYHO RODINA V ČR
DVD10) ROZUM A CIT, pěstounství jako cesta

Brožurky
Nadace Sirius:
PRÁVNÍ A FONANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ANALÝZA PŘECHODNÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSVOJENÍ
ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC!
DÍTĚ JINÉHO ETNIKA V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
PŘÍPRAVY PRO BUDOUCÍ NÁHRADNÍ RODIČE
DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA
JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU ?
ZÁKLADNÍ INFROMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA
O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK
MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE
BUDOVÁNÍ IDENTITY DÍTĚTE, Rozum a cit
PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU PRO NEJMLADŠÍ DĚTI, mpsv