Vyškolení odborní pracovníci nabízejí řešení situace dítěte formou zajištění rodinných konferencí. Rodinná konference je přístupem stimulujícím, aktivujícím a orientovaným na řešení. Klíčovými prvky rodinných konferencí je zapojení širší rodiny a přátel do řešení a vytvoření plánu pro podporu dítěte. Hotový plán, za jehož vytvoření zodpovídá sama rodina, je předložen ke schválení a následnému přijetí pracovníkem OSPOD. Tuto metodu, odpilotovanou v projektu MPSV, pomáháme zavádět do praxe.

Vyškoleny 2 pracovnice NR, o.p.s.      

(kontaktní osoba Bc. Ivana Kodetová, DiS., tel: 723 256 518)