Workshop pro školy – cílem práce s dětmi a mladistvými je v počátku vývoje člověka budovat schopnost tolerance a empatie a pozitivního postoje k charitativním či pro společnost významným činnostem. Děti se osobně setkají s odborníky z oboru a mají možnost dotazovat se na konkrétní podrobnosti z oblasti náhradní rodinné péče a péče o ohrožené dítě. (krizové situace v životě dítěte, dítě mezi rodiči, práva dítěte a ohrožení vývoje dítěte, na koho se obrátit, dítě a rodina, náhradní rodina) Aktivitu nabízíme v rámci dne otevřených dveří i na základě konkrétní domluvy s vedením škol a vyučujícími.