Všechny připomínky k naší práce můžete řešit s pracovnicí doprovázení, ředitelkou, nebo využít níže uvedený formulář:
Pravidla pro podávání stížností

Standard č.14

Formulář k vyplnění stížnosti

Příloha a) stand č.14 Formulář pro podávání a řešení stížností