Zajistíme asistovaný kontakt za účasti třetí nezávislé osoby. Pracovník funguje jako mediátor, je prostředníkem při sjednávání místa a času jednání. Umožňujeme setkání na bezpečné neutrální půdě v prostorách organizace. Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí odborné „ošetření“ všech účastníků před i po průběhu samotného kontaktu. Rodinu provází kvalifikovaný pracovník, který průběh kontaktu usměrňuje a v případě ohrožení bezpečí dítěte reaguje, případně kontakt ukončí. S průběhem a pravidly setkání jsou všechny zúčastněné strany předem obeznámeny.

Pracovníci NR, o.p.s.

kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348