Doprovázení představuje intenzivní podporu rodinám za pomoci vyškolených pracovníků – průvodců a odborníků na témata, se kterými se náhradní rodiče při výchově svěřených dětí setkávají. Služba vede především k podpoře rodiny, k její stabilizaci, prevenci obtíží, harmonizaci a v neposlední řadě k profesionalizaci pěstounů. Prostřednictvím intenzivní a průběžné podpory mohou rodiče lépe porozumět chování, prožívání a potřebám přijatých dětí a získávají praktické informace o tom, jak problémy s výchovou řešit, kam se obrátit a jak jim pomoci vyrovnat se s prožitou minulostí.

převzato z: http://www.hledamerodice.cz/doprovazeni-s-7.html