Proč vás děti potřebují?

Věci, které se nám zdají jednoduché, mohou být pro děti vyrůstající mimo rodinu velmi nesnadné. Vy Letákjim můžete pomoci a nepotřebujete na to žádné schopnosti superhrdiny. Pro každé dítě je totiž důležité naučit se navazovat a udržovat si vztahy s druhými, osvojit si fungování rodiny, umět se postarat sám o sebe, mít se na koho obrátit, když mi je nejhůř…zkrátka žít obyčejný život s druhými lidmi. Nehledáme ideálního pěstouna. Člověk, který by naplňoval veškeré ideály nejspíš ani neexistuje. Rodina, která se rozhodne přijmout dítě, by měla být hlavně tolerantní a přijímající.

Co je pěstounská péče?

Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče, kdy pěstoun poskytuje zázemí opuštěnému dítěti. Za tuto službu mu stát přispívá na hmotné zabezpečení dítěte a vyplácí mu odměnu.

Pro jaké děti hledáme pěstouny?

Každé dítě je jedinečné. V ústavních zařízeních vyrůstají děti různého pohlaví, věku, etnika i handicapu. Nejčastěji se vyskytující zátěží u těchto dětí jsou poruchy jako je ADHD, poruchy učení či řeči. Tyto potíže velmi často souvisí s nedostatečnou péčí zejména v raném věku dítěte.

Kdo se může stát pěstounem?

Nejdůležitější kritérium je, aby měl tento člověk dostatek sil a byl pevně rozhodnutý pomoci Leták1opuštěnému dítěti. Věkově by se měl přibližovat rodičovskému věku přijímaného dítěte, není to však nezbytné. Jako rizikový faktor se může jevit příliš vysoký věk pěstouna. Pěstounem se může stát manželský pár i jednotlivec. Vzdělání není rozhodujícím faktorem stejně tak jako zaměstnání. Finanční situace může být překážkou, pokud má člověk dluhy a exekuce vzniklé v důsledku nezodpovědného hospodaření. Důležité je zohlednit také děti, které již v rodině žijí. Nově příchozí dítě by mělo být mladší, než děti, které se v rodině již nachází. Pro přijaté dítě by měl být pěstoun schopen vytvořit takové zázemí, ve kterém by si mohlo najít kousek soukromí. Zdravotní stav pěstounů by pro ně neměl být omezující v běžném způsobu života. Pěstoun by měl být člověkem otevřeným a tolerantním vůči různým odchylkám a jinakostem. Primární motivace by měla být založena na potřebě pomoci ohroženému dítěti.

kk_logo

brozura