Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let

mohou pěstounské rodiny využít například:

 • pobytem pro děti z náhradních rodin s terapeutickým programem zaměřeným na potřeby dětí v NRP, které pořádá naše organizace
 • obdobným způsobem jako zajištění krátkodobé péče
 • zajištěním účasti dítěte na dětském táboře v souladu s jeho zájmy a potřebami
 • účastí dítěte na příměstském táboře

Druhy námi nabízených odlehčovacích pobytů:

 • příměstské tábory
 • turistické pobyty pro děti
 • zimní pobyty s výukou lyžování
 • aktivity s využitím koně
 • cyklo – turistické tábory
 • mini outdoorové pobyty
 • programy pro dospívající

Specifika námi pořádaných prázdninových a víkendových pobytů pro děti:

 • individuální přístup
 • malý počet dětí
 • terapeutické zaměření
 • terapeutické aktivity
 • odborné pedagogické a speciálně pedagogické vedení
 • podpora samostatnosti a posílení sebevědomí dětí
 • zajištění osobní asistence pro děti se speciálními potřebami

Pobyty a akce pro děti pořádané naší organizací jsou již cenově zvýhodněné.

Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí finanční podporu na všechny druhy využitých odlehčení pro náhradní rodiny. Výše podpory je vyhlášena na každý kalendářní rok vždy nejdéle do konce března.

Pro rok 2024 je výše příspěvku na odlehčení PR stanovena na 3 000,- Kč.

I. pololetí 2024 – Žádosti o příspěvek na odlehčení  podat do 1. července 2024 / proplacení příspěvku proběhne v termínu – červenec 2024

II. pololetí 2024 – Žádosti o příspěvek na odlehčení  podat do 15. listopadu 2024 / proplacení příspěvku proběhne v termínu / do 15. prosince 2024