Nabízíme pomoc rodinám, které procházejí krizí a rodičům v po rozvodovém řešení styku s dítětem. Nastavením pravidel komunikace a předávání dítěte mezi rodiči pomáháme zvládnout rodinnou krizi pomocí terapeutických přístupů zaměřených na řešení tak, aby dítě nebylo ohrožováno probíhajícím sporem mezi rodiči. Techniky Systemická práce s párem a rodinou a Transformativní mediace umožňují rodině zvládnout situaci a zlepšit jejich vztahy.

Vycvičeni 2 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)