Nabízíme terapeutické a psychoterapeutické metody zaměřené na:

Zlepšování komunikace v páru i celé rodině

Pomoc rodinám, které procházejí krizí

Pomoc rodičům s výchovnými problémy dětí

Léčbu poruchy citové vazby (attachmentu)

Zpracování traumatu u dětí a dospívajících

Budování bezpečného vztahu mezi dítětem a pečující osobou

Systemická práce s párem a rodinou

Je krátkou terapií zaměřenou na řešení. Na rozdíl od tradičních terapeutických proudů vidí vztah terapeuta a klienta jako setkání dvou rovnocenných partnerů. Systemická terapie využívá toho, co už klient dělá, hledá v každé situaci to dobré, a na tom staví nový směr jeho života. Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta. Nepřichází s nabídkami hotových řešení, naopak dává prostor tomu, aby v rozhovoru klient sám postupně nacházel řešení a využíval vlastní zdroje, kterými disponuje. Dalo by se vlastně říci, že terapeut pomáhá klientovi, aby si pomohl sám.

Tato terapie je vhodná pro ty, kdo

 • rádi vidí rychle výsledky a jsou ochotni pro ně pracovat
 • si potřebují utřídit myšlenky
 • chtějí probrat jednotlivé možnosti před důležitým rozhodnutím
 • neradi řeší detaily ze soukromého života před ostatním lidmi

Tato terapie naopak není vhodná pro ty, kdo

 • hledají viníky svých problémů
 • očekávají rozsudek ve smyslu „kdo za to může“
 • chtějí dostat manuál „správného“ života

terapeut – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

Práce s rodinou s využitím principů rodinné terapie

Využití principů rodinné terapie umožní terapeutovi seznámit se s mechanismy opakujících se problémů, pomoci najít rodině cestu ze začarovaného kruhu a aktivovat vlastní ozdravné síly rodiny. Společná práce je nejčastěji zaměřena na analýzu stávajícího způsobu komunikace v rodinném systému, rozvoj nových možností a hledání řešení.

Tato terapie je vhodná pro rodiny, kteréDSCN0617

 • se zabývají problémy trvalejšího charakteru
 • mají zájem na tom, aby se rodinné klima ozdravilo
 • chtějí řešit rodinné potíže, které mají negativní vliv na vývoj a zdraví dítěte

Tato terapie naopak není vhodná pro rodiny, které

 • nejsou ochotny pravidelně docházet delší období
 • chtějí individuální sezení jednotlivých členů rodiny

terapeut – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

Dyadická vývojová psychoterapie (DDP)

Je účinnou metodou, která může být použita u dětí a dospívajících, kteří trpí poruchami attachmentu a komplexním vývojovým traumatem. Do terapie vstupují děti společně s rodiči, adoptivními rodiči či pěstouny. Terapie se zaměřuje na vztahy, vnitřní pracovní modely a reflektivní schopnost zúčastněných.

Tato terapie je vhodná proDSCN0621

 • adoptivní rodiče, pěstouny a jejich přijaté děti
 • rodiče s dětmi, které prožily odloučení
 • rodiče, kteří chtějí pomoci upevnit citové pouto s dítětem
 • rodiče s dětmi s problémovým chováním

Tato terapie naopak není vhodná pro ty, kdo

 • čekají okamžitý výsledek
 • chtějí změnit (opravit) dítě

terapeut s certifikátem ASTRA DDP – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová

My Backpack

Metoda byla vyvinuta jako podpůrný nástroj, který pomáhá mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například důvody jejich odchodu z původní rodiny. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit otevřeněji a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitly v pěstounské péči. Metoda pomáhá pochopit dospělým, jak děti událost kolem přemístění prožívaly a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda využívá maňáska, počítačový program a tvorbu vlastní knihy s příběhem.

Tato terapie je vhodná promijnbackpack

 • děti v náhradní rodinné péči, případně v náhradní péči
 • děti ve věku 4 – 12 let (či mentálního věku v uvedeném věkovém rozmezí)
 • děti, které se v nové rodině již „zabydlely“

Tato terapie naopak není vhodná pro děti, které

 • jsou v přechodné pěstounské péči
 • aktuálně prožívají přemístění

více na: http://www.mybackpack.cz/

terapeut – PhDr.Mgr. Šárka Bystroňová, Bc. Ivana Kodetová, DiS.