Co je Terapie hrou?

Terapie hrou je pro děti to samé, jako pro dospělé poradenství. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jako pro dospělé přirozené povídání. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuté speciální hračky, které jim umožňují vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Když děti mohou vyjadřovat svoje pocity ve společnosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí, začnou se cítit lépe. Jako rodič jste pravděpodobně zažili něco podobného, když vás něco trápilo a svěřili jste se někomu, komu na vás skutečně záleželo. Hned jste se cítili lépe.

Potřebuje vaše dítě terapii?

Většina dětí v určitém období zažívá různé těžkosti (doma, ve škole, při rozvodu rodičů, při odloučení od rodičů, ve vztazích s jinými dětmi apod.), nebo se začnou chovat tak, že to znepokojuje jejich rodiče nebo učitele. Některé děti potřebují v jistých záležitostech víc pomoci než jiné děti. Obecně, pokud jste vy, učitel nebo dětský lékař znepokojeni chováním vašeho dítěte, nebo má vaše dítě problém přizpůsobit se změnám ve škole, je terapie hrou doporučeným způsobem pomoci vašemu dítěti.

Jak terapie probíhá a na co je třeba myslet?

Terapie probíhá 1x týdně, samotné setkání s dítětem trvá 45 minut. V průběhu setkání s dítětem realizujeme 3 rodičovské konzultace. Obvykle první na začátku, další po 5. a 9. setkání. Společně si povídáme o tom, co je nového doma, jaké změny v chování dítěte pozorujete, zda vás něco u dítěte překvapilo, apod. Doporučený minimální počet setkání s dítětem je 12. Délka terapie závisí na závažnosti problémů, které dítě prožívá.

Leták ke stažení: 
  více informací na Terapeutické centrum pro rodinu a dítě