Nabízíme možnost terapeutických rozhovorů zaměřených na řešení moderní metodou práce v terénu, kdy na klienta nepůsobí negativně umělé prostředí poradny. Ten se tak může cítit uvolněněji a lépe přijímat aktivní životní styl. Metoda podporuje mentální zdraví klienta. Chůze v souvislosti se sdílením může mít i meditativní účinky.