Metoda byla vyvinuta jako podpůrný nástroj, který pomáhá mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například důvody jejich odchodu z původní rodiny. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit otevřeněji a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitly v pěstounské péči. Metoda pomáhá pochopit dospělým, jak děti událost kolem přemístění prožívaly a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda využívá maňáska, počítačový program a tvorbu vlastní knihy s příběhem.

Tato terapie je vhodná promijnbackpack

  • děti v náhradní rodinné péči, případně v náhradní péči
  • děti ve věku 4 – 12 let (či mentálního věku v uvedeném věkovém rozmezí)
  • děti, které se v nové rodině již „zabydlely“

Tato terapie naopak není vhodná pro děti, které

  • jsou v přechodné pěstounské péči
  • aktuálně prožívají přemístění

více na: http://www.mybackpack.cz/

Vycvičeny 2 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

terapeut – PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, Bc. Ivana Kodetová, DiS.