DOBROVOLNICTVÍ

Oblastí, ve kterých lze v České republice, dlouhodobě či krátkodobě působit jako dobrovolník je několik. Např:

  • sociální oblast ve smyslu pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům, dětem z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněným apod.
  • oblast volného času, vzdělávání a sportu, ve které lze pomáhat v různých pohybově zaměřených oddílech, nebo při doučování či jako vedoucí na letních táborech.

Dobrovolnická služba

Tato služba se od jiných druhů dobrovolnictví liší především vztahem dobrovolníka a tzv. vysílající organizace, statutem dlouhodobé dobrovolnické práce jako práce, kterou lze započítat pro účely důchodového pojištění, a to s možnoností získat státní sociální podporu.