Do nabídky našich služeb jsme zařadili nově využívanou metodu práce s ohroženou rodinou, podpořenou novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí – případovou konferenci. Nabízená aktivita je novým pracovním nástrojem, který umožňuje uspokojit poptávku po odborném vedení facilitaci-případových konferencí nezávislou osobou, která se podílí na zdárném průběhu případové konference.

Od jara 2016 vycvičeny 2 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)