Náhradním rodinám, o.p.s. byla založena v září 2011.

Tím vznikla historicky první organizace tohoto druhu na území Karlovarského kraje.

Naším cílem bylo poskytnout náhradním rodinám v tomto kraji podporu a šířit pozitivní pohled na náhradní rodinnou péči jako vhodnější alternativu k umisťování dětí do dětských domovů.