Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě

Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující a osoby v evidenci je podle § 5 vyhlášky č.473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí zaměřeno zejména na:

 • získávání nových informací a schopností v oblasti péče o dítě
 • získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání
 • poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte
 • zvládání krizových situací
 • návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny
 • přípravu dítěte na osamostatňování se související se zletilostí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby

 

Našim pěstounům nabízíme tyto možnosti vzdělávání:

 • Klubová posezení
 • Relaxačně – vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi
 • Internetová kavárna
 • Studium odborné literatury – využití naší knihovny a následná diskuse nad knihou
 • Setkávání svépomocných skupin
 • Jednodenní aktivity pro rodiny s dětmi
 • Pořádání přednášek
 • Individuální vzdělávání dle specifických potřeb rodiny