Karlovarský kraj je jedním z krajů s nejmenším počtem pěstounů v ČR. Organizace formou osvěty pracuje na získávání nových zájemců o náhradní rodinnou péči (NRP) a propaguje tuto myšlenku mezi širokou veřejnost včetně nastupující mladé generace. Osvěta probíhá formou odborných setkání i neformálních akcí s kulturním programem pro širokou veřejnost.
Pracovníci NR, o.p.s.
(kontaktní osoba Bc. Ivana Kodetová, DiS., tel: 723 256 518)