Bc. IVANA KODETOVÁ, DiS.

 

zástupce ředitele

klíčový sociální pracovník

manažer dobrovolníků

email:

ivana.kodetova@nahradnimrodinam.cz

vzdělání:

VŠ sociální práce (VŠ Danubius)

VOŠ sociální pedagogika (SPgŠ, gym a VOŠ KV)

SŠ obor učitelství v MŠ, vychovatelství (SPgŠ KV)

výcviky:

Úvodní výcvik na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (160 hod. Dalet, 2017)

kurzy:

Jak organizovat a facilitovat případovou konferenci (54 hodin Rozum a Cit, 2016)

Jak dětství ovlivňuje  dospělý život (8 hodin, Natama Praha, 2016)

Stáž v Návrat,o.z.,Centrum Návrat v Prešove (3. a 4.2.2016)

Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa (Košice, 2016)

Administrátor rodinných konferencí (MPSV 2015)

Práce s traumatem (ISZ Management centrum Praha 2015)

Závislosti a traumata pohledem rodinných terapeutů (Vzdělávací centrum Inspirace Liberec 40 hodin, 2015)

My Backpack (24 hodin TRIADA 2015)

Vzdělávací modul pro pracovníky SPOD (40 hodin MPSV, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 2015)

Management dobrovolnictví-I (24 hodin Národní dobrovolnické centrum 2014)

Využití arteterapeutických technik při práci s pěstounskou rodinou (14 hodin SNRP 2014)

Doprovázení-podpora náhradní rodiny (16 hodin-Amalthea 2012)

Sociální práce s pěstounskými rodinami II. (16 hodin-Sdružení pěstounských rodin Plzeň 2012)

Sociální práce s pěstounskými rodinami I. (12 hodin-Sdružení pěstounských rodin Brno 2011)

Step by Step (25 hodin-PCKV 2001-2002)

předchozí praxe:

učitelka v MŠ

vychovatelka vedoucí rodinné skupiny v DD Karlovy Vary a Ostrov

 

bystronova