RENATA HEINOVÁ

 

koordinátor vzdělávání a odlehčení NR

asistent klíčového pracovníka

 

email:

recepce@nahradnimrodinam.cz

vzdělání:

střední Pedagogika pro asistenty ve školství (VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, obchodní akademie, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.)

kurzy:

Kurz pro pěstouny (390 hodin-SOS vesničky-2006)

Sociální práce s pěstounskými rodinami I. (12 hodin-SPR Plzeň 2012)

Sociální práce s pěstounskými rodinami II. (16 hodin-SPR Plzeň 2012)

Respektovat a být respektován (32 hodin-Spol. pro mozkově kompatibilní vzděl. 2012-2013)

Identita přijatého dítěte jiného etnika (12 hodin-SOS vesničky 2013)

Využití arteterapeutických technik při práci s pěstounskou rodinou (14 hodin SNRP 2014)

Kurz vzdělávání náhradních rodičů pro trh práce – terénní asistent NR (78 hodin-Asociace náhradních rodin ČR 2-4/2014)

Řešení finanční situace předlužených osob (24 hodin RUBIKON 2014)

MINIPRIDE (15 hodin, Valika, o.s. 2014)

Identita dítěte a kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho vlastní rodinou (8 hod. – Amalthea 2014)

Romské dítě v NRP v kontextu romské kultury (8 hod. – Amalthea 2014)

Náhradní rodič aneb jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12 hod. – Educol, o.p.s.  2014)

Základy diagnostiky pro sociální pracovníky (24 hodin  hod. – Centrum pro rodinu a sociální péči 2015)

Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (40 hodin MPSV, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 2015)

Základy krizové intervence pro sociální pracovníky (13 hod. – Velký vůz sever 2015)

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s biologickou rodinou (8 hod. – Velký vůz sever 2015)

Využití teorie potřeb v sociální práci s dítětem a náhradní rodinou (8 hod. – Amalthea 2015)

Rodina během a po rozvodu pohledem rodinných terapeutů (8 hod – 2016)

Muzikoterapie pro celostátní rozvoj (24 hod. – Jabok 2016)

předchozí praxe:

matka pěstounka ve vesničce SOS

osobní asistent u dítěte s PAS

 

 heinova