Zajímáte se o náhradní rodinnou péči?


 

Den otevřených dveří – kontaktní místo Kraslice
Akce pro veřejnost

Mateřský klub Šnek, Tyršova 1784

Poradenství a klubové posezení pro veřejnost, osvěta a propagace

Koordinátor: Ivana Kodetová, DiS.

Poradenství: Mgr. Šárka Bystroňová

Čtvrtek 31. 03. 2016

09:00 – 13:00 hod

14:00 – 18:00 hod

 

Akce pro pěstouny a veřejnost – Divadélko Točna
Akce pro pěstouny a veřejnost

Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí 733

Přednáška a posezení s psychologem, osvěta a propagace NRP

Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

Středa 20. 04. 2016

15:00 – 18:00 hod

 

DEN RODIN 2016 – koupaliště Rolava
Sobota pro rodiny s dětmi

KARLOVY VARY Oslava Mezinárodního dne rodin organizovaná ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary
workshopy, interaktivní, zážitkové a vzdělávací programy, osvěta a
propagace NRP

Sobota 14. 05. 2016

10:00 – 18:00 hod

 

Pěstounství pohledem známého psychologa
Aš, (místo bude upřesněno)
Akce pro pěstouny a
veřejnost

Přednáška a posezení s psychologem, osvěta a propagace NRP

Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

Úterý 13. 09. 2016

15:00 – 17:30 hod

 

Den otevřených dveří – kontaktní místo Karlovy Vary
Akce pro veřejnost

Závodu Míru 122/44

Poradenství a klubové posezení pro veřejnost, osvěta a propagace

Koordinátor: Ivana Kodetová, DiS.

Poradenství: Mgr. Šárka Bystroňová

Úterý 20. 09. 2016

09:00 – 13:00 hod

14:00 – 18:00 hod

 

Den otevřených dveří – kontaktní místo Ostrov
Akce pro veřejnost

Brigádnická 709

Poradenství a klubové posezení pro veřejnost, osvěta a propagace

Koordinátor: Bc. Holá Dana

Poradenství: Mgr. Jana Míglová

Čtvrtek 22. 09. 2016

09:00 – 13:00 hod

14:00 – 18:00 hod

 

Den otevřených dveří – kontaktní místo Aš
Akce pro veřejnost

Hlavní 23

Poradenství a klubové posezení pro veřejnost, osvěta a propagace

Koordinátor: Miloslava Mazáková

Poradenství: Mgr. Jana Míglová

Úterý 27. 09. 2016

09:00 – 13:00 hod

14:00 – 18:00 hod

 

V. Setkání nejen o náhradním rodičovství
Setkání veřejnosti i odborníků

Setkání pěstounů, odborníků i široké veřejnosti
Přednášky, workshopy, osvěta a propagace NRP

Pondělí 14. 11. 2016

09:00 – 13:00 hod

14:00 – 17:00 hod

 

Předvánoční zpívání s Alešem Hámou – Aš (místo bude upřesněno)
Kulturní akce pro náhradní rodiny i veřejnost

Osvětová akce s propagací NRP podpořená účastí herce, moderátora a
patrona organizace Aleše Hámy s vystoupením dětí z náhradních rodin

prosinec 2016

termín bude upřesněn

15:30 – 18:00 hod