header

Zvýšení příspěvku při pěstounské péči

Od 1.4.2022 došlo ke zvýšení životního a existenčního minima a to má mimo jiné vliv na příspěvek při pěstounské péči. Zvýšení se projeví v květnové výplatě. Podrobnější informace získáte u svých klíčových pracovníků.