header

Výroční zpráva 2016

 

Stejně jako v letech minulých, se i tento rok ohlížíme zpět, abychom si připomněli svou dosavadní práci. Nasazení, preciznost, energie a dynamika, to jsou slova, která vystihují náš přístup a která vytváří naší organizaci prestiž a jméno. S uplynulým rokem 2016 jsme zas o rok starší, moudřejší a zkušenější. Stejně tak jako zrajeme my, zrají i naši klienti, kteří se stále vzdělávají a rozšiřují své dosavadní zkušenosti a dovednosti.

To, jak jsme se posunuli, můžete zhodnotit sami po nahlédnutí do výroční zprávy z roku 2016. Již nyní pracujeme na tom, abychom i v roce 2017 zůstali našim rodinám oporou a v systému péče o děti v náhradní rodinné péči nepostradatelnou součástí.

 

 

Den rodin 2017

Již po čtvrté vás zveme na sobotní setkání dětí rodičů a prarodičů…

Den rodin 2017 začíná 13.5. v 10:00 v areálu Rolava v Karlových Varech.

 

Česko je poslední postkomunistickou zemí, v níž jsou děti do věku tří let stále umisťovány do ústavní péče.

 

Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí do roku 2020 počítá se zákazem posílat malé děti do ústavu. Podle strategie MPSV se děti do tří let věku neměly do ústavů posílat již od roku 2014 a od roku 2016 měla být věková hranice pro možnost umístit dítě do ústavu sedm let. Na otázku PROČ odpoví Dokument České televize Klíč: Rané a vývojové trauma

kojenecký ústav-ilustrativní Foto