header

Den rodin 2017

Již po čtvrté vás zveme na sobotní setkání dětí rodičů a prarodičů…

Den rodin 2017 začíná 13.5. v 10:00 v areálu Rolava v Karlových Varech.

 

Česko je poslední postkomunistickou zemí, v níž jsou děti do věku tří let stále umisťovány do ústavní péče.

 

Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí do roku 2020 počítá se zákazem posílat malé děti do ústavu. Podle strategie MPSV se děti do tří let věku neměly do ústavů posílat již od roku 2014 a od roku 2016 měla být věková hranice pro možnost umístit dítě do ústavu sedm let. Na otázku PROČ odpoví Dokument České televize Klíč: Rané a vývojové trauma

kojenecký ústav-ilustrativní Foto

Pěstounská péče na přechodnou dobu v systému péče o ohrožené děti

 

V systému péče o ohrožené děti má své nepostradatelné místo pěstounská péče na přechodnou dobu. Naše organizace doprovází několik rodin, které se starají o děti v čase řešení jejich situace. Těmto rodinám nabízíme doprovázení a odbornou pomoc  po celou dobu procesu péče o dítě. Poskytujeme zázemí pro setkávání svépomocné skupiny a nově také pořádáme relaxačně-vzdělávací pobyt s tématy specificky orientovanými na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Jednou z forem pomoci při řešení situace dítěte je také služba asistovaného kontaktu, kdy dochází k bezpečnému setkávání dítěte se členy biologické rodiny.

20170131_MFD_VARY_MAH016_(1)-page-001