Mgr. JANA MÍGLOVÁ

 

průvodce v náhradních rodinách

pracovník v sociálních službách

telefon:

+420 724 815 636

email:

miglova@nahradnimrodinam.cz

vzdělání:

 VŠ-učitelství na ZŠ (Pg. Fakulta Ústí nad Labem)

kurzy:

Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů (200 hodin – INSPIRACE, Liberec 2015-2017)

Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů (40 hodin – INSPIRACE 2015)

Psychiatrické minimum (20 hodin – Fokus Praha 2015)

Pracovník sociální péče (157 hodin-Republikové centrum vzdělávání-2013)

Raná PP (6 hodin-Dobrá rodina 2013)

Základy krizové intervence (13 hodin-Velký vůz 2014 )

Využití arteterapeutických technik při práci s pěstounskou rodinou (14 hodin SNRP 2014)

Řešení finanční situace předlužených osob (24 hodin RUBIKON 2014)

My Backpack (24 hodin TRIADA 2015)

Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (40 hodin MPSV, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. 2015)

jednodenní kurzy k NRP

předchozí praxe:

učitelka

zástupce ředitele v ZŠ

pracovník přímé obslužné péče pro lidi s MP