PhDr. DANA HOLÁ

sociální pracovník, průvodce v náhradních rodinách

mobil:

+420 776 599 191

email:

dana.hola@nahradnimrodinam.cz

vzdělání:

VŠ Sociální práce (VŠ Danubius)
VŠ Sociální pedagogika (UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií)
SŠ učitelství na MŠ, vychovatelství (SPgŠ Karlovy Vary)

výcviky:

2019: Transformativní přístup ke zvládání konfliktů (Mediační centrum Olomouc, PhDr. L. Poláková, Mgr. R. Brzobohatý)
2015 – 2016: Systemická práce s párem a rodinou (ISZ – Management centru, PhDr. V. Strnad, Mgr. J. Hesoun, Mgr. H. Šašková)
2015: My Backpack I, Základy práce s metodou ( Triada, Brno)

kurzy:

2020: Cochemská praxe, stáž (Mediační centrum Brno, Mgr. Ing. M. Cirbusová, PhD., Mgr R. Brzobohatý)
2019: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilké
2019: 5. Česká konference o stresu a vyhoření (Institut psychologie, Praha)
2019: Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou (Amalthea)
2018: Konference za dveřmi II. – Dětská psychoterapie aneb proč každý terapeut pracuje s dítětem jinak (Velký vůz, Praha)
2017 – Aktuální otázky péče o dítě separované od rodičů „Pěstounská péče na přechodnou dobu“ (Triada, Brno)
2017 – Praktické otázky práce s rodiči dítěte umístěného v PPPD (Triada, Brno)
2017: Duševní onemocnění u dětí – jak jej rozeznat a pomoct (Fokus Praha)
2016: Komunikační bedna – metoda pro zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte (Cestou necestou, Praha)
2016: Průvodce pěstounské péče na přechodnou dobu (Dobrá rodina, Praha)
2016: Jak dětství ovlivňuje dospělý život (Natama, Praha)
2016: Rodina během a po rozvodu pohledem rodinných terapeutů (Mgr. H Heindorferová, PhDr. D. Cichák)
2016: Filiaálná terapie. Dotyková terapie. FAS. Kniha života. Stáž (Centrum Návrat – SR, Prešov)
2015: Práce s traumatem (ISZ Management centrum, Praha)
2015: Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů ((Mgr. H Heindorferová, PhDr. D. Cichák)
2015: Využití teorie potřeb v sociální práci s dítětem a (náhradní) rodinou (Amathea)
2015: Základní aspekty dokumentace o poskytování sociálních služeb, správa a její vedení (Institut Bernarda Bolzana, Praha)
2015: Vzdělávací modul pro pracovníky OSPOD (Ekomonitor)
2014: Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů ((Mgr. H Heindorferová, PhDr. D. Cichák)2014: Management dobrovolnictví (Hestia Praha, PhDr. J. Tošner)
2014: Kurz k řešení finanční situace předlužených osob (Rubikon Centrum, Mgr. P. Aschemannová)
2014: Budování identity, Vztahový labyrint v NRP, Dítě ve výchově příbuzných (Rozum a cit Praha, Mgr. Lucie Saláčová)
2014: Využití arteterapeutických technik při práci s pěstounskou rodinou (SNRP Praha, PhDr.V.Bubleová)
2008: Psychosociální rehabilitace (Fokus Praha, J. Mužík, M. Zeman)
2008: Case management (Fokus Praha, MUDr. J. Stuchlík)
2008: Psychiatrické minimum (Fokus Praha, MUDr. J. Stuchlík)
2008: Právní problémy osob s duševním onemocněním se zaměřením na zaměstnanost (Fokus Praha, JUDr. A. Brožková)

 

předchozí praxe:

mentor, průvodce (Nadační fond Veroniky Kašákové)
sociální pracovník (psychiatrická a psychoterapeutická ordinace)
manažer prodeje didaktických pomůcek pro výchovně vzdělávací zařízení
učitelka na 2. stupni ZŠ, ředitelka MŠ, učitelka MŠ

 

 hola dana