header

Aktuální otázky….

Seminář „Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů“, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Letošní podtéma „Pěstounská péče na přechodnou dobu“ dalo možnost věnovat se do hloubky otázkám umístění dítěte do PPPD, předávání dítěte do následné péče, práce s rodiči dítěte umístěného do PPPD nebo třeba roli klíčového pracovníka v doprovázení PPPD.

 

Za další velmi přínosnou považujeme naši účast na 1. České konferenci o psychopatii. Odborné pohledy lékařů, neurologů, psychologů i psychiatrů se dotkly problematiky rodinného prostředí, citové vazby i možností předcházení či korekce projevů chování.