PROBĚHLÉ AKCE 2015

Konzultační a supervizní den pro odborníky

Kapacita do 10 účastníků

Celým dnem nás budou provázet Mgr. Hana Heindorferová-psycholog a PhDr. David Cichák – supervizor
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

cena: 500,- Kč

Supervize pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti

Karlovy Vary

Pondělí 09. 02.2015
09:00 – 18:00 hod

 

Klubové posezení pro náhradní rodiče a zájemce z řad odborníků

Téma: Dítě mezi rodiči
Koordinátor: Ivana Kodetová
Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog

4 h vzdělávání NR

Klubové posezení s psychologem

Karlovy Vary

Úterý 07. 04. 2015
15:00 – 18:00 hod

 

Konzultační a supervizní den pro odborníky

Kapacita do 10 účastníků

Celým dnem nás budou provázet Mgr. Hana Heindorferová-psycholog a PhDr. David Cichák – supervizor

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

cena: 500,- Kč

Supervize pro odborníky z oblasti péče o ohrožené děti

Karlovy Vary

Čtvrtek 08. 10. 2015
09:00 – 18:00 hod

 

Setkání nejen o náhradním rodičovství IV.

Sál Krajské knihovny v Karlových Varech
určeno pěstounům, odborníkům i široké veřejnosti
Koordinátor: Ivana Kodetová, DiS.

4 + 4 h vzdělávání NR

Setkání veřejnosti i odborníků v péči o děti

Karlovy Vary

Středa 04. 11. 2015
09:00 – 13:00 hod
14:00 – 17:00 hod