header

Aktuální otázky….

Seminář „Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů“, který pořádá TRIADA-Poradenské centrum je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Letošní podtéma „Pěstounská péče na přechodnou dobu“ dalo možnost věnovat se do hloubky otázkám umístění dítěte do PPPD, předávání dítěte do následné péče, práce s rodiči dítěte umístěného do PPPD nebo třeba roli klíčového pracovníka v doprovázení PPPD.

 

Za další velmi přínosnou považujeme naši účast na 1. České konferenci o psychopatii. Odborné pohledy lékařů, neurologů, psychologů i psychiatrů se dotkly problematiky rodinného prostředí, citové vazby i možností předcházení či korekce projevů chování.

Nejčastější otázky k pěstounské péči na přechodnou dobu

K profesi pěstouna na přechodnou dobu neodmyslitelně patří osvěta veřejnosti. Většina pěstounů se s lidmi ze svého okolí, ale i s cizími lidmi, ráda podělí o své zkušenosti a dojmy. Veřejnost nejčastěji zajímají otázky, které jsou si svou povahou velmi podobné. Jejich souhrn a odpovědi na ně najdete v přiloženém článku, kde se můžete dočíst, jak se na tuto práci dívají jedni z našich pěstounů. 

Výroční zpráva 2016

 

Stejně jako v letech minulých, se i tento rok ohlížíme zpět, abychom si připomněli svou dosavadní práci. Nasazení, preciznost, energie a dynamika, to jsou slova, která vystihují náš přístup a která vytváří naší organizaci prestiž a jméno. S uplynulým rokem 2016 jsme zas o rok starší, moudřejší a zkušenější. Stejně tak jako zrajeme my, zrají i naši klienti, kteří se stále vzdělávají a rozšiřují své dosavadní zkušenosti a dovednosti.

To, jak jsme se posunuli, můžete zhodnotit sami po nahlédnutí do výroční zprávy z roku 2016. Již nyní pracujeme na tom, abychom i v roce 2017 zůstali našim rodinám oporou a v systému péče o děti v náhradní rodinné péči nepostradatelnou součástí.