header

Setkání s Benem Furmanem

Pracovníci Náhradním rodinám, o.p.s. se snaží využívat ve své praxi rozmanité techniky a způsoby práce. Inspiraci hledají nejen od tuzemských kolegů,  ale také u zahraničních odborníků. Ve dnech od 5. do 6. 10. měli možnost načerpat nové poznatky přímo od Bena Furmana, MD.Lektor, který je ve Finsku známým psychiatrem, psychoterapeutem a koučem, je autorem mnoha knih a článků, například „Solution Talk“, „Kids Skills“ a dalších. U nás vyšla v překladu jedna z jeho publikací s názvem „Nikdy není pozdě na šťastné dětství“. Do České republiky přijel autor seznámit odbornou veřejnost s terapií zaměřenou na řešení s dětmi a dospívajícími.
14658340_1102498986454023_622220465_n

 

Ohlédnutí za letními pobyty

Letní pobyt v průběhu velkých prázdnin představuje pro mnohé náhradní rodiče jednu z mála možností, jak si odpočinout od jejich náročné profese. Péče o dítě jim svěřené bývá leckdy velmi náročná a vyžaduje velkou dávku energie. K načerpání nových sil náhradních rodičů slouží odlehčovací pobyty pro děti z pěstounské péče. V létě roku 2016 jsme realizovali jeden příměstský tábor a tři pobytové akce. Příměstský tábor pro děti z Ostrova a blízkého okolí proběhl koncem měsíce července. Pobyty zaměřené zejména na turistiku a poznávání okolí se uskutečnily v horských vesničkách Abertamy a Boží Dar. Nechyběl ani pobyt s koňmi v nedalekém Velichově. Doufáme, že nabídka, která je našim rodinám k dispozici, je přínosem nejen pro samotné děti, ale také pro jejich pečovatele.

 

Za Císařským dnem do Kadaně

Na oslavu Císařského dne v Kadani se i v tomto roce vydáme společně s pěstounskými rodinami. Celodenní akce konaná v historickém centru města začíná společnou cestou vlakem v 9:15 z Karlových Varů. Připomeneme si, že důležitou součástí identity člověka je také národní a s ní související historické povědomí. To, kam patříme, jaké tradice a zvyky nás ovlivňují, se pak stává nedílnou součástí naší osobnosti. Po skončení programu se společně přesuneme vlakem zpět do Karlových Varů, kde bychom měli být v 18:40. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
13465961_631996253636087_2081258912118534549_n